Untitled Document
Untitled Document
Untitled Document
Welcome to Global Aluminium and Glass

บริษัท โกลบอล อลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2539 ดำเนินงานในด้านการติดตั้งอลูมิเนียมและกระจก แผงกระจก (CURTAIN WALL) รวมทั้งติดตั้งแผ่น COMPOSITE SHEET ห่อหุ้มอาคาร (CLADDING) มีทีมงาน ที่ประสิทธิภาพ และ มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ในด้านอลูมิเนียมและกระจก พร้อมทั้งมีโรงงานประกอบชิ้นงานที่ได้รับมาตรฐานมีผลงานในการติดตั้งสำหรับอาคารทุกประเภท เช่น อาคารโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารออฟฟิต และโรงงานอุตสาหกรรม

 
Global Aluminium and Glass : บริษัทกระจกและอลูมิเนียม กระจกและอลูมิเนียม บริษัทขายกระจก บริษัทติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม รับออกแบบติดตั้ง ติดตั้งกระจกและอลูมิเนียม Aluminium and Glass
SOFITEL SUKHUMVIT HOTEL
THE ROOM ลาดพร้าว
S.B DESIGNSQURE
 
Untitled Document